Gia sư tin học

GIA SƯ TIN HỌC

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Gia sư lập trình Android

 Các bước học lập trình Android

www.giasulaptrinh.vn
 Cài đặt môi trường làm việc: Eclipse, ADT, SDK và Android Studio

Phần 1: LẬP TRÌNH JAVA
Variables
Khởi tạo biến
Toán tử & kí hiệu
Các kiểu dữ liệu phải biết
Chuỗi & các hàm tương tác Chuỗi
Scanner dò mã code
jOptionPane
If Else & Switch
Cấu trúc If-Else
Toán tử Booleans
Bắt lỗi với Switch-Case
Toán tử Enum
Câu lệnh Lặp
Vòng lặp For
Vòng lặp While
Vòng lặp lồng nhau
Break và Continue
Scope: Phạm vi
Class và Methods
Class - Lớp
Phương thức SET & GET
Tham biến & Tham trị
Immutable String
Phương thức Equals
Khái niệm Constructor
Wrapper Classes
Biến Static
Mảng - Arrays
Mảng - Arrays
Sắp xếp mảng
Chèn thêm + Xóa phần tử trong mảng
Các phương pháp duyệt mảng
Mảng đa chiều
Lập trình Java hướng đối tượng
Inheritance
Polymorphism
Interfaces
Abstract Classes
Streams & Files
Đọc file CSV
Ghi dữ liệu vào File
Dạng file Binary
Serializable Interface
ArrayLists & HashMaps
ArrayList
HashSet & HashMap
Generics
Interators

Phần 2: LẬP TRÌNH ANDROID - CÁC THAO TÁC CƠ BẢN KHI THIẾT KẾ MỘT ỨNG DỤNG
Quy trình thiết kế một ứng dụng Android
Làm việc với máy ảo Emulator
Các thao tác với Strings
Drawables là gì
Lập trình Android: Đối tượng Manifest
Lập trình Android: Activity Lifecycle

Phần 3: LẬP TRÌNH ANDROID - KHỞI TẠO LISTENERS
Listeners bên trong Class
Listeners bên trong Interface
Listeners với Variable Name
Nhấn & giữ: Long Clicks
Listeners với Keyboard

Phần 4: LẬP TRÌNH ANDROID - Android View Containers
Linear Layout
Relative Layout
Table Layout
ListView cơ bản: Quy trình cấu hình một ListView
ListView nâng cao: Tinh chỉnh nội dung bên trong ListView

Phần 5: LẬP TRÌNH ANDROID - CÁC WIDGETS PHẢI BIẾT
Custom Buttons
Toggle Buttons
Checkbox & Radio Buttons
Spinners
Textbox, Textview & Label
Autocomplete Textbox
MapView
WebView
Time & Date Pickers

Phần 6: LẬP TRÌNH ANDROID - Chuyển đổi giữa các màn hình Activities
Di chuyển giữa các màn hình Activities
Truyền dữ liêu sang màn hình khác
Shared Preferences

Phần 7: LẬP TRÌNH ANDROID - Lưu trữ thông tin trên thiết bị
Internal Storage
External Storage
Web Communication & Storage

Phần 8: LẬP TRÌNH ANDROID - Âm thanh & Phim ảnh
Play file nhạc với Media Player
Play video với Media Player
Play nhạc & Phim lấy từ Internet
Kỹ thuật lấy phim từ Youtube.Com
Bonus: Kỹ thuật bóc tách nhạc từ Mp3.Zing.Vn

Phần 9: LẬP TRÌNH ANDROID - Các kỹ thuật Layout
Giới thiệu Fragments
Sử dụng ListFragments để hiển thị List
Định dạng phần tử trong ListFragments
ListFragment Communucation

Phần 10: LẬP TRÌNH ANDROID - Lập trình Game & Animation
Giới thiệu các dạng Animation
Lập trình game Android: SurfaceView
Hình ảnh & Âm thanh: POV Ray & Psycle
Lập trình game Android: Draw Image
Lập trình game Android: Detecting Surface Change
Lập trình game Android: Animation Thread
Lập trình game Android: Game Class
Lập trình game Android: Sprite Class
Lập trình game Android: Animate Sprite
Lập trình game Android: Randomize Position Sprite
Lập trình game Android: Quản lý va chạm với Collision
Lập trình game Android: Quản lý âm thanh va chạm & nhạc nền game
Lập trình game Android: Quản lý âm lượng

Phần 11: LẬP TRÌNH ANDROID - GOOGLE MAP
Cài đặt Google Play Services
Hướng dẫn khởi tạo và đăng kí Map Application
Ứng dụng giả lập chuyển động: Map Demo Running
Nhúng Markers vào Map

Phần 12: LẬP TRÌNH ANDROID - Communication VỚI WEB SERVICES
Đọc file text (HTML) từ Internet
Các phương thức tải dữ liệu từ Internet
Đăng kí & sử dụng Web Server miễn phí
Gửi dữ liệu từ ứng dụng đến Web Server
Kỹ thuật URL Escaping
JSON: Đọc file JSON từ WebService
JSON: Kỹ thuật tạo cấu trúc jSON từ phía ứng dụng
JSON: Kỹ thuật gửi jSON đến Web Service với phương thức POST
XML: Kỹ thuật đọc XML

Phần 13: LẬP TRÌNH ANDROID - Cơ sở dữ liệu SQLite
Khởi tạo database với SQLITE
Cấu trúc câu lệnh truy vấn: SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE
Khởi tạo database từ ứng dụng
Truy vấn SQLITE từ ứng dụng
Phân tích database & viết ứng dụng tạo Shop bán điện thoại di động

Phần 14: LẬP TRÌNH ANDROID - Kỹ thuật thiết kế ứng dụng với PHONE GAP
Chuẩn bị môi trường để thiết kế với PhoneGap
Cài đặt PhoneGap
Kỹ thuật HTML5 & CSS3 trong PhoneGap
PhoneGap: Đọc XML và JSON
PhoneGap: Video & âm nhạc
PhoneGap: Bản đồ & địa điểm với Geolocation
PhoneGap: Tương tác danh bạ điện thoại Address Book
PhoneGap jQuery: jQuery Mobile, Pages, Toolbars, Buttons, Slides.
PhoneGap jQuery: Form, ListViews, Scroll Views, PopUp.
Phần 15: LẬP TRÌNH ANDROID - Submit ứng dụng lên Google Store
Hướng dẫn build ứng dụng ra máy thật
Hướng dẫn đăng ký tài khoản Publisher Account
Hướng dẫn cấu hình Google Wallet Merchant
Hướng dẫn Developer Console
Hướng dẫn từng bước đưa ứng dụng lên Google Play

Android đang là hệ điều hành chiếm lĩnh thị trường thiết bị động hiện nay. Hàng trăm ngàn thiết bị từ ti vi, máy nghe nhạc... cho đến điện thoại di động đều có thể chạy trên nền Android.
Với xu hướng ngày càng phát triển của Android, đã kéo theo nhu cầu tuyển dụng lập trình Android ngày càng khốc liệt. Và lập trình Android chính là cơ hội tuyệt vời nhất, đặc biệt là các bạn trẻ.
Chỉ cần hoàn tất 3 tháng của Khóa Học gia sư Lập Trình Android tại nhà. Học viên sẽ đủ khả năng ứng tuyển vị trí lập trình Android tại các công ty. hoặc trở thành một Freelancer với mức lương tự do.
Hoàn tất khóa học, học viên đủ khả năng:
- Nắm vững kĩ năng lập trình Android trên bất kì thiết bị nào
- Biết cách tự đăng kí tài khoản upload ứng dụng & tự kiếm tiền bằng app do chính mình thiết kế
- Nắm rõ quy trình hoạt động của Google Play Store
- Nắm rõ cách quản lý dữ liệu trên mọi nền: SQLite, Android kết nối PHP&MySQL. jSON Parse, XML Parser. Giúp học viên làm chủ công nghệ các ứng dụng có dữ liệu động một cách chuyên nghiệp.
- Học viên đủ khả năng ứng tuyển vị trí lập trình Android tại các doanh nghiệp phần mềm.
- Nếu chăm chỉ học, có thể tự thành lập nhóm, công ty lập trình Android.

TƯ VẤN HỌC ANDROID TẠI NHÀ:  090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT

websitewww.giasutinhoc.edu.vn


Like This Article ? :